Chemická olympiáda

Ústřední komise Chemické olympiády

43. ročník
2006-2007

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Školní kolo
Kategorie A a E

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Autorské řešení
a hodnocení soutěžních úloh

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Národní institut dětí a mládeže
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA


Originál textu